SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Zkušenosti z praxe - projekční

Zkušenosti z praxe - projekční

U bezespádových a podlahových systémů, kde nelze dopředu vyloučit chybu v rovinnosti podkladu, je vhodné předimenzovávat výkon čerpadla co do průtoku i tlaku o 50 až 100 % oproti výpočtu. U projektů systému REVEL-PEX je zbytečné rozkreslovat svislé zapojení jednotlivých těles, postačuje svislé schéma zapojení rozdělovačů a půdorysné uložení rozvodů. Obdobně je tomu u rozvodů vody, kde se nerozkresluje izometrie. Tím se snižuje pracnost výkresové dokumentace.

Návrhy rozvodů lze provádět exaktně dle zkušeností (v rychlosti uvažovat pro topení v rozmezí 0,5m/s pro 16x1,8 až 1m/s pro 32x3,6) nebo za užití grafu „J“. Rovněž projekce mohou využít programového balíku PROTECH a TOPSOFT, které systém REVEL-PEX včetně všech prvků a měděných otopných těles REVEL obsahují (Protech-Nový Bor 487727254 p. Ryšavý a Topsoft-Únětice 267317412 p. Roubínek).

Systém lze užívat v různých zapojeních, doporučujeme jako nejekonomičtější, provozně nejbezpečnější a z hlediska tepelné pohody nejlepší variantu s umístěním rozdělovačů v centru prostoru a připojením jednotlivých topných okruhů, z nichž každý připojuje několik těles v zapojení „Tichelman“. Rozvodná potrubí se vedou co nejvíce po obvodu vnějších zdí a na rozdíl od vnitřních rozvodů bez izolačních či ochranných návleků. Započitatelný orientační výkon z tohoto dvoutrubního vedení je 50W/m´.

U rodinných domů a objektů o půdorysné ploše jednotlivého podlaží do 300 m2, se osvědčilo připojení bez rozdělovačů, kdy ze stoupacího potrubí je vyvedena odbočka v dimensi 23 a tato v podlaze rozdělena za užití T-kusu na dva okruhy, které v zapojení Tichelman připojují jednotlivá tělesa. Zde se však změna průřezů předpokládá. Pro rozvody po povrchu se užívá metaloplastická trubka uložená v příchytkách.

Vlivem nižší drsnosti stěn mají trubky REVEL lepší přenosové vlastnosti než ocel, a to zhruba o jednu dimensi. Doporučený max. přenášený výkon pro potrubí v jednotlivých dimensích a teplotním spádu 15 °C je následující:

  • v dimensi 16 – 6kW,
  • v dimensi 20 – 10 kW,
  • v dimensi 23 – 20 kW,
  • v dimensi 32 – 30kW.

Při dimenzování přípojů a rozdělovačů podlahového vytápění je nutné počítat se zvýšenými průtoky s ohledem na menší teplotní spád. Naopak u směšovacích rozdělovačů vlivem většího teplotního spádu může být připojení úměrně menší. Výše uvedené informace jsou pouze orientační, vždy záleží na konkrétních podmínkách.

Graf pro střední teplotu 70° C udává závislost tlakových ztrát na rychlosti proudění v jednotlivých dimensích potrubí. Tvarovky a rozdělovače lze orientačně započítat paušálně ve výši 15% z celkových tlakových ztrát potrubního úseku. Parametry termoventilů a ventilů na rozdělovačích se odečtou z příslušných grafů. Projekt nemusí obsahovat detailní výpis materiálu, neboť pro zkušeného instalatéra to je zbytečné a pro začátečníka v případě omylu, je materiál bez problému měněn za potřebný.

Rovněž je možné získat plný výpis z projektu obratem u firmy REVEL jako bezplatnou službu. Systém REVEL-PEX lze kreslit do projektů za užití kreslicího programu XProCAD REVEL (aktuální verze včetně podpůrného CADu a stručného návodu ke stažení na str. servisní podpora).