SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Mokré podlahové topení a chlazení

Dále je systém REVEL-PEX využíván při velkoplošném vytápění a velkoplošném chlazení v betonových nebo anhydritových podlahách. Nejčastěji bývá využívána trubka v dimensi 18×2 s označením RL84E, ale lze použít rovněž trubku 16×1,8 RL59E, novou trubku 17x2 RL244E nebo i trubku 20×2,3 RL129E, protože jsou polystyrenové systémové desky upraveny tak, aby v nich držely všechny velikosti trubek od ½“(15,88mm) až po dimensi 20mm.

Šedé systémové polystyrenové desky (Grey Floor Plus v nízkolambdovém provedení) s tepelným odporem o 15% vyšším oproti klasickému polystyrenu odpovídají pevnostně EPS200. Zámkové lišty jsou součástí systému a lze je rovněž pro pokládku podlahového systému užít, ale většinou se používají pro stěnová nebo podstropní velkoplošná uložení trubek. Polystyrenové systémové desky i zámkové lišty se dodávají s roztečí 75 mm, trubky se pak ukládají v násobcích roztečí. Zámkové lišty se kotví k podkladu zalomeným příchytem RL60 po 300mm a spotřeba vychází cca 1,3 m´ na jeden čtvereční metr vytápěné plochy. Někteří zákazníci používají rovněž příchyt RL60 ke kotvení trubek do běžného řezaného polystyrenu, zde však nedochází k optimálnímu obtečení trubek betonem a topný výkon podlahy je nižší. Pozornost při navrhování roztečí trubek je nezbytné věnovat tam, kde se požaduje vyšší teplota prostoru, tedy v koupelnách, toaletách, bazénech apod.

Vzhledem k zvýšeným tepelně-izolačním vlastnostem objektů v posledních letech a tedy snížení požadovaného max. výkonu podlahy pod 35 W/m2 dochází k vymazání vlivu podlahových krytin na výkon podlahy. Návrh podlahového systému se tak velmi zjednodušil a projektant se nedopustí žádné chyby, pokud je rozteč trubek v obytných místnostech s dřevěnou a keramickou podlahou napojených z jediného rozvaděče totožná, většinou se realizuje 150 mm. Obdobná situace je i v kombinaci mokrého a suchého podlahového systému. Rovněž zahušťování trubek při okrajích místnosti a pod okny je minulostí. Pokud je nezbytné systém regulovat z důvodu teplotního nebo tlakového (např. při výrazně nerovnoměrných délkách jednotlivých smyček), provádí se zásahy do průtoků přednastavením 0-180° ventilu (za užití klíče 7mm ve víčku hlavice) nebo ručním nastavením ventilu smyčky (otáčením víčka hlavice (nikoli celé matice) se současnou kontrolou předepsaných průtoků). Osazením termopohonů (actuatorů) lze smyčky jedné místnosti (nutně všechny smyčky naráz) ovládat přes pokojový termostat nebo časovač - dnes většinou bezdrátově. Připravenost pro pokládku mokrého podlahového topení se systémovou deskou je na kótě -100mm. Polystyrenová systémová deska je vysoká 48mm (započitatelná tepelná izolace činí 22mm), v rámci výšky 48mm se uloží potrubí a nad horní hranu polystyrenu v tloušťce cca 40mm se provedou podlahy – dnes převážně samonivelačním betonem nebo anhydritem. Lité podlahy jsou náročnější na utěsnění a předlití mezer, aby nemohlo dojít k podtečení a vyplavání polystyrenu. Dlažby se lepí na trvale pružné tmely většinou s nepřiznáním dilatací v betonu. U větších ploch (v jednom směru 10m a více) je nezbytné dilatace v dlažbě přiznat a to buď při pokládce nebo následně po samovolném vytvoření dilatačních poruch. Důležité za všech okolností je oddilatování dlažeb u zdí a dodatečné nalepování soklíku umožňující zasunutí dlažby pod něj. Z uvedeného vyplývá nemožnost stavby příček a zdí na podlahovou otopnou plochu.

Varování

Přestože u mnoha firem je to zcela běžná praxe, nedoporučujeme využívání metaloplastických trubek PEX-AL-PEX (případně PERT-AL-PERT či jejich kombinací) pro účely přímého zalití do betonu nebo přímého zazdění do stěn bez ochranných návleků. Materiál není pro tyto účely konstruován a vlivem vnitřních sil vyvozených pevným sevřením povrchu trubky a nedovoleným namáháním (trubka se snaží podobně jako PEX rozšířit svou stěnu a tedy jednotlivé vrstvy kompozitu odlepit jeden od druhého) vznikají mikrotrhliny kolmé na hliníkovou vložku. K destrukci trubky postačí, když porucha dosáhne hliníkového jádra, tedy okamžik, kdy prasklina nabude délky PEXu jedné vrstvy, tedy asi 0,77mm (po odečtu hliníku a lepidla), což není mnoho. Jednoduše by se dalo konstatovat, že každá zahradní hadice je k účelu přímého zalití do betonu vhodnějším materiálem než metaloplast. Dodnes sloužící amatérské realizace podlahových topení z dob socialismu jsou toho důkazem.

Pozn: Firma REVEL má v sortimentu metaloplastické trubky, ale využívá je v souladu s jejich konstrukcí a určením, zejména pak pro suché velkoplošné systémy, podstropní vedení, povrchová vedení nebo jako radiátorové přípojky ...

Skladba podlahy 1

Skladba podlahy 1

CH Způsob kladení smyčky podlahové systému

CH Způsob kladení smyčky podlahového systému