SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Suché velkoplošné systémy

Suché velkoplošné systémy

Firma REVEL nabízí tři druhy suchých velkoplošných systémů. Nejvíce využívaný je systém užívající dřevovláknité vyfrézované NDF desky 22 mm s konstrukční výškou systému cca 30 mm vhodný pro rekonstrukce objektů, kde není k dispozici větší výška podlah. Rovněž problémy se statikou mohou být příčinou odmítnutí mokrého systému (neúnosnost stropních trámů). Vyloučení mokrého procesu může být upřednostňováno u dřevostaveb. Desky jsou dvojího typu, a to s drážkami po 150 mm a s otočnými kruhy pro trubku PEX-AL-PEX 16x2mm. Rozměr obou typů desek je totožný a činí 900/1350 mm, vhodné je provést v projektu kladečské schéma. Desky se dají řezat do potřebných tvarů a sesazují se k sobě za užití dřevěných per.

Montáž začíná obdobně jako u mokrých systémů uložením dilatací po obvodu místnosti. Desky s koly jsou cenově výše než výplňové desky a je proto běžné, že je montážní firma rozřízne a použije na obou stranách místnosti, přičemž nerovný řez bez drážky pro pero se otočí směrem ke zdi. Součinitel tepelné vodivosti materiálu topné desky činí 0,1 W/mK, měrná hmotnost činí 750 kg/m3.

Teplota místnosti, desek i potrubí v době montáže je z důvodu následných dilatačních změn optimální nad 15°C. Celá plocha místnosti se sesadí z desek, které se mezi sebou propojí pery. Tyto se zatloukají dle potřeby do libovolného místa desky, která má drážku po celém obvodu.

Na takto sesazenou otopnou plochu se uloží meandry potrubí metaloplastického PEX-AL-PEX 16x2mm (materiál PEX není v tomto případě vhodný z důvodu velké roztažnosti materiálu a z důvodu zvukových projevů ve styku NDF - EVOH kyslíková bariera při došlapu na desku). Dilatace trubek a desek se liší a může se zde projevit i časová posloupnost v případě rychlého zátopu. Posunu trubek v otočkách meandrů brání výstupky ve vlastní desce a nebezpečí snižuje určité navlnění trubky v drážce desky. Aby ovšem nemohlo v otáčkách meandrů dojít k vyskočení trubky, zvednutí podlahy a následnému zlomení trubky, je nezbytné desku zaklápět (např. sololitem, dřevoštěpkovými deskami OSB nebo fasádními cenetovláknitými deskami Dombau 8 mm nahrazujícími betonovou podlahu) a tuto vrstvu přišroubovat k topné desce, zejména pak v oblasti otoček meandrů. Teplota topné vody je vlivem zateplení objektů v poslední době totožná s teplotou vody v mokrých systémech a jejich vzájemná kombinace ze společného rozdělovače nečiní problémy.

Pokud se systém použije ve starší zástavbě, je teplota vody závislá na použité krytině (pro dlažbu je to 45°C, pro plovoucí podlahu až 50°C. Orientačně lze kalkulovat s výkonem do 75W/m2. Tento suchý systém byl vyvinut pro podlahy, ale je vhodné ho užít i pro topné stěny a stropy včetně šikmin podkroví. Postup je podobný jako u podlahy, přičemž dilatace uvnitř plochy se neřeší. U stěn a stropů se pro zaklopení výhradně užívá sádrokarton tl. 9 mm s následnou běžnou spárovou a povrchovou úpravou. Upozorňujeme na nebezpečí bobtnání topných desek ve styku s vodou, tomu je tudíž nezbytné zabránit. To je i důvod, proč systém není vhodný pro chlazení, kde nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti může způsobit značné problémy.

U suchých systémů se zdvojenou podlahou se potrubí ukládá do zámkových lišt. Zde není vhodné užívat standardní rozdělovače ve skřínkách. Jako rozdělovače se zde užívá PEX potrubí v dimensi 23 nebo 32 v zapojení Tichelman, nalisované odbočky tvaru T pak připojují jednotlivé větve systému. Orientačně se teplota topné vody pohybuje kolem 60°C a topný výkon podlahy kolem 40W/m2.

Skutečnost závisí na detailním provedení. U rozvodů ve zdvojených podlahách je potřeba věnovat zvýšenou pozornost kotvení potrubí mimo lišty k podkladu, aby při teplotních změnách nedocházelo k rušivému zvukovému efektu vlivem pohybu trubek. Metaloplastické trubky jsou v tomto ohledu na tom lépe než celoplastové a pro tyto účely jsou firmou upřednostňovány. Do tohoto systému se sice chladit nechá, ale jeho účinnost je poměrně malá s výkonem do 15W/m2.

Třetím typem je suchý systém s křemičitým pískem. Velmi důkladné musí být srovnání úložné roviny, na kterou se kladou polystyrenové systémové desky Gray Floor Plus jako u mokrého systému. Tyto desky vytváří zároveň nosný prvek záklopu – nejčastěji z cementovláknitých fasádních desek 8 mm Dombau. Možnost následného srovnání je prakticky vyloučena, proto je nezbytná důkladnost v rovině uložení. Do systémových desek se vymotá klasickým způsobem podlahová PEX trubka, nejlépe 16x1,8 EVOH. Ta se následně přehrne křemičitým pískem tak aby nepřesahoval špunty desky a aby dokonale obtékal uloženou trubku. Po definitivním srovnání zásypu se uloží Dombau desky a systém je hotov – připraven pro pokládku podlahové krytiny nebo pouhý nátěr desek (desky lze dodat již v barevném provedení dle dohody přímo od výrobce. Do tohoto systému lze topit i chladit s obdobnými parametry jako u systému mokrého. Konstrukční výška je po drobné deformaci špuntů systémové desky 55mm a hmotnost cca 30kg/m2. Systém je využíván tam, kde je žádoucí vyloučit mokrý proces a přitom je důvodné vnést do objektu určitou akumulaci, případně do podlah chladit (např. v dřevostavbách).