SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Mokré stěnové vytápění

Zámkové lišty s roztečí 75mm umožňují montáž mokrého stěnového vytápění. K tomuto účelu je využíváno potrubí PEX tedy 16×1,8 s kyslíkovou barierou EVOH. Dlouhodobé testy neprokázaly zavzdušňování stěnových systémů s trubkou dim.16mm. Meandry se ukládají vodorovně z důvodu nižších tlakových ztrát. Na pevnou zeď se ve svislé poloze přikotví lišty po 0,5m a mezi ně se uloží tepelná izolace. Následuje vymotání potrubních meandrů. Přes systém se napne rabicové pletivo a provedou se dvouvrstvé vápenocementové omítky. Pokud jsou vytápěné stěny delší než 6m a omítka cementová, je nezbytné tuto dilatovat. Celkový vyzářený výkon je závislý na střední přebytkové teplotě média, ale využitelný výkon pro konkrétní stranu stěny je dán součinitelem prostupu tepla této stěny a nejlépe se odečte z grafu (viz graf H). Doplněk do celkové vyzářené energie prochází na druhou stranu stěny a je pak nutno s ním počítat, u obvodových stěn jako ztrátou. Stěnové vytápění se tudíž doporučuje instalovat na vnitřní stěny objektu.

C Uložení topného systému ve zdi

C Uložení topného systému ve zdi