SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Trubky REVEL

Trubky Revel

Systém REVEL-PEX využívá trubky na bázi síťovaného polyetylenu PE-X (PEX), při jehož výrobě je užívána technologie hydrolytického (silánového) síťování označovaná dle normy písmenem „b“. Tato technologie umožňuje ekonomickou výrobu jakostních trubek, a to celoplastových nebo kompozitních s hliníkovou vložkou, které vyhovují příslušným technickým normám. Tato technologie rovněž umožňuje použití různých přísad optimalizujících receptury za účelem speciálních aplikací trubek. Posledním trendem je změkčování trubek.  Firma REVEL jako vývojový partner firmy SILON a.s., lídra v oboru, nabízí v duchu tohoto trendu nejnovější materiálovou inovaci. Proto se technologie silánového síťování stala předmětem zájmu všech významných světových producentů trubek PE-X. Síťovaný polyetylen je plast zcela výjimečných vlastností odolávající dlouhodobě teplotám 95°C (krátkodobě 110°C ale pouze pro vodu – nikoli pro páru). Pod pojmem síťování polyetylenu se rozumí chemická reakce, při které se mění struktura a vlastnosti materiálu. Volná pohyblivost molekul je síťováním omezena, molekuly jsou spojeny do neviditelné prostorové sítě. Z tavitelného materiálu – termoplastu se síťováním stává netavitelný materiál tzv. termoelast (z rodiny termosetů), který sice při vyšší teplotě měkne, ale přitom si zachovává dostatečnou pevnost. Prostorová síť zabraňuje pomalému tečení materiálu – tzv. krípu. Na rozdíl od ostatních plastů pevnost PE-X s časem prakticky neklesá. Pevnostní izotermy PE-X jsou lineární bez zlomu, tedy náhlého poklesu pevnosti typického pro tavitelné termoplastické materiály (viz graf E). Tato vlastnost spolu s vysokou termooxidační stabilitou je podstatou dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti trubek PE-X. Síťování rovněž zvyšuje chemickou odolnost materiálu. Proto tento materiál dobře odolává působení nemrznoucích směsí, antikorozních přísad a také prostředí horké chlorované vody. Struktura tohoto polymeru účinně blokuje šíření náhodných trhlin. PE-X je pružný a houževnatý též při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Trubky musí být skladovány a instalovány tak, aby nebyly vystaveny dlouhodobě přímému působení slunečního záření (vyjma černých - k tomuto účelu konstruovaných trubek B). Provozní podmínky trubek z materiálu PE-X pro životnost 50 let stanoví poněkud složitě norma, ale v krátkosti lze říci, že jakékoli snížení teploty média či vnitřního přetlaku v trubce zásadním způsobem prodlužuje její životnost, a ta přesahuje za běžných podmínek 100 let. Systém na bázi celoplastových trubek PE-X je určen pro přímé uložení do betonu. Trubka se díky své termoelastičnosti chová jako jeden velký kompenzátor délkových změn, rozšiřuje a zužuje svou stěnu, aniž by jí to uškodilo na pevnosti či životnosti. Potrubí ze síťovaného polyetylenu není nutné ukládat do ochranných hadic v celých délkách (předepsány jsou naopak pro přechody dilatací stavebních konstrukcí). Rozhodnutí zda návleky užít či nikoli souvisí s rozhodnutím projektanta o započtení tepelných ztrát vlastních rozvodů. Kromě PE-X 32×3,6, které vyhoví z hlediska průniku kyslíku stěnou trubky požadavku normy pouze primárním materiálem, je celý sortiment celoplastových trubek dodáván i s kyslíkovou barierou EVOH, která se projevuje vysokým difusním odporem pro kyslík a leskem povrchu trubky.

Firma REVEL v pololetí 2016 zavedla do výroby několik novinek, které sledují aktuální světový technologický i materiálový vývojový trend. Některé z nich jsou u konkurenčních výrobců dosud nevídané. Firma REVEL je rovněž patrně jediným výrobcem trubek PE-X na světě, který podrobuje celou svou produkci výstupnímu tlakovému testu vodou 95°C při tlaku 4bar. Po absolvování výstupní tlakové zkoušky jsou jednotlivé svitky trubek baleny PE fólií a opatřeny etiketou výstupní kontroly. Montážní firma po transportu je povinna zkontrolovat PE fólii, zda nedošlo k jejímu poškození včetně poškození trubky neodbornou manipulací či dopravou.

V sortimentu naleznete klasické provedení celooranžové – s matným povrchem (bez bariery) a lesklé s vrstvou z EVOH proti vnikání kyslíku. Dále potrubí na povrchu červené a lesklé s bílou vnitřní stěnou, a zcela novou bílou PE-X trubku s černou matnou povrchovou vrstvou vyhotovenou z UV vysoce stabilizovaného polyetylenu amorfním uhlíkem, která zabraňuje průniku světla a UV záření do nitra trubky. Tyto jsou určeny pro aplikace s pitnou, užitkovou nebo závlahovou vodou, a to i v prostředí s vysokou světelnou expozicí, jako jsou např. tropické destinace. Užití pro jednoduchý sluneční kolektor je rovněž možné.

Červené trubky s kyslíkovou barierou EVOH jsou určeny pro otopné systémy, a to jak velkoplošné tak radiátorové. Výjimkou jsou suché podlahové otopné plochy s dřevovláknitými deskami, kde se z důvodů menší roztažnosti a zvukových projevů užívá metaloplastická trubka PEX-AL-PEX 16x2mm. Metaloplastické trubky v sortimentu firmy jsou z důvodu využitelnosti k povrchovým vedením vyhotoveny v barvě bílé. Tyto kompozitní pětivrstvé trubky jsou konstruovány tak, aby enormní délková roztažnost matriálu PE-X byla zachycena a přenesena prostřednictvím smykových sil do střední hliníkové vložky. Tato konstrukce předpokládá symetrii přenosu sil, tedy uložení MP trubky volně nebo v izolačních či ochranných návlecích. Metaloplastická trubka obecně, tedy všech typů na trhu, není určena pro přímé zalití do betonu za účelem temperovaných železobetonových konstrukcí či podlahového vytápění/chlazení, a to z důvodu nepředpokládaného namáhání materiálu ve stěnách MP trubky a nebezpečí tvorby vnitřních mikrotrhlin – zejména v ohybech trubky (obvykle orientovaných v kolmém směru na hliníkovou vrstvu). Nerovnoměrné a často značné napětí ve stěnách MP trubky uložené tzv. „natvrdo“ v podlaze nesouvisí jen s aktuálním tlakem a teplotou v soustavě, ale i s teplotou podlah v okamžiku tuhnutí betonu při realizaci. Hlavní předností MP potrubí oproti trubkám celoplastovým je právě tvarová stabilita a minimální délková roztažnost zachycená vnitřní hliníkovou vložkou, a proto se užívají pro povrchová stěnová a podstropní vedení, suché velkoplošné systémy, pro připojení radiátorů ze zdí, případně pro sanitní rozvody v objektu, a také z důvodu hlukových všude tam, kde se očekávají náhlé změny teploty rozváděného média.