SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

PPSU rozdělovače a rozdělovače mosazné

PPSU rozdělovače

Firma REVEL nabízí ve svém sortimentu cenově zajímavé rozdělovače z materiálu PPSU pro vytápění a sanitu. Rozdělovače jsou skládány z jednotlivých segmentů do potřebných sestav. Od firmy REVEL jsou distribuovány rozdělovače skompletované dle konkrétní objednávky, ale velkoodběratel má možnost snížit své skladové zásoby, zvýšit operativnost a kompletovat sestavy rozdělovačů u sebe. Ventilový díl RL115 má čtyřstupňovou předregulaci na vestavěném ventilu, která se ovládá v rozmezí 0-180° víčkem hlavičky nebo klíčem 7 mm. Ventilový díl lze ovládat kromě předregulace i ruční hlavicí (průsvitným otočným víčkem rukou nebo imbusem 7mm) nebo dálkově za užití termopohonů s ovládacím napětím 230V nebo 24V (v nabídce firmy REVEL jsou jen typy NC (bez napětí uzavřeno), ale lze osadit i cizí termopohony v provedení DIN. Vývody z rozdělovače jsou opatřeny 3/4“ závitem s EK osazením, tedy standardními vývody běžných rozdělovačů. Sedlo ventilu je identické s mosaznými rozdělovači a to vytváří jakousi clonku tvořící přídavný koncový odpor napomáhající zaregulování systému při rozdílných délkách jednotlivých smyček. Součástí rozdělovačů nejsou eurokónus – tyto se objednávají zvlášť. Jako doplňkové vybavení nabízí firma i T-kusy s teploměry.

Firmou REVEL dodávané směšovací rozdělovače jsou vhodné pro přechod ze systému s libovolnou (alespoň o 5°C vyšší vstupní teplotou), na nízkoteplotní úroveň je technicky i cenově zajímavý a ocení ho zejména ti investoři, kteří požadují v objektu kombinaci radiátorů a podlahového či stěnového vytápění. Zařízení funguje tak, že do horního rozdělovače přitéká přes kulový ventil voda o teplotě radiátorového rozvodu. Do horní části, tady sběrače se vrací chladná voda z velkoplošného systému a vzniká zde falešný trojcestný směšovač, který namíchává topnou na nízkoteplotní úroveň. Oběhové čerpadlo 130mm rozteč (není součástí kompletu) saje shora a tlačí dolů do rozdělovače. Na teploměru pod čerpadlem je patrná náběhová teplota vody do velkoplošného systému. Pokud tato teplota natékající na trojcestný regulátor RL101, který má 1% propustnost, je vyšší než nastavená, je tento uzavřen a neprotéká přes něj téměř žádná voda.

Podlahový otopný systém zatím cirkuluje sám v sobě bez přítoku vody s vyšší teplotní úrovní, a to do té doby než se regulátor překlopí do přímého směru a upustí část chladné vody do zpátečky, a dovolí tak přítok nové vody vyšší teplotní úrovně z primárního okruhu. Čerpadlo směšovacího rozdělovače běží trvale nebo se ovládá přes pokojový termostat umístěný v referenční místnosti s velkoplošným systémem, naopak nevhodné je jeho ovládání spolu s kotlem. Pokud čerpadlo není v chodu, velkoplošný systém nemůže topit. Při kombinaci radiátorů a podlahového topení umisťujte řídící termostat kotle do místnosti s radiátory z důvodu rychlejšího chladnutí oproti podlahovému systému. V nabídce směšovacích rozdělovačů je PPSU rozdělovač RSMRP pro kombinaci paprskovitě připojených radiátorů a podlahového vytápění. Rozdělovač má společný přívod a odvody řešené zvlášť z radiátorového a podlahového okruhu. Ve spodním dílu rozdělovače je vloženo vnitřní zaslepení, čímž se vyrovnává hydraulika. Tento typ rozdělovače se využívá i pro dvě velkoplošné soustavy s rozdílnými teplotami např. při spojení podlahového a stěnového systému.

Nabídka mosazných rozdělovačů je podobná vyjma RSMRP. Předregulace je u nich zajištěna otáčením průtokoměrů. Důležité je si uvědomit, že do těchto průtokoměrů je směr zatékání opačný než u průtokoměrů PPSU rozdělovačů. V obrázcích nabídky mosazných rozdělovačů jsou směry proudění znázorněny a umístění průtokoměrů je dobře patrné.

Rozdělovače se ukládají do skříněk, jejichž doporučené délky jsou uvedeny v tabulce rozdělovačů. Pokud si nejste jistí, zda v budoucnu nebude potřeba ovládat jednotlivé ventily rozdělovače elektricky, stačí do skřínky rozdělovače přivést napětí 230V pro případné osazení sběrnice bezdrátového systému. Osazení rozdělovačů v nejvyšším místě je prakticky podmínkou pro dimense potrubí 17mm a vyšší (pozor na úrovňové změny v půdorysech). Výjimkou je odvzdušňování malých podlahovek ve vyšším podlaží přes koupelnový žebřík a nebo užití dimense 16mm, ve které se vzduch neudrží (proto se používá pro realizaci stěnových systémů). Pokud se vyhotovuje podlahový systém pouze v koupelnách, lze užít potrubí ze zpáteční větve radiátorového rozvodu jako paralelní větve, na jejímž konci se užije přímočinný regulátor teploty (RL101), který zajistí vychlazení na nízkoteplotní úroveň (pozor! je nutné jeho tepelné oddělení od zpátečky radiátorového okruhu plastovým potrubím, aby nebyl ovlivněn a tedy trvale zavřen).