SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Axiálně lisovaný spoj

Axiálně lisovaný spoj
Základní spojovací systém REVEL-PEX je založen na tzv. axiálním lisování (ve směru osy trubky) využívajícím tvarové paměti síťovaného polyetylenu. Tato vlastnost se též částečně projevuje i u trubek metaloplastických PEX-AL-PEX. Firma REVEL zavádí inovaci ve formě antikorových kroužků z bezešvých trubek vyhrdlených na obě strany umožňujících snadné nasazení na trubku při možnosti obousměrného lisování, přičemž vyhrdlení nahrazuje vnitřní zápich původního mosazného kroužku proti sklouznutí. Antikorové kroužky umožnily zvýšenou univerzálnost jednotlivých kroužků pro více druhů  trubek. Při montáži je nejprve nasunut mosazný kroužek ve správném směru na trubku, pomocí expanderu je zvětšen průměr konce trubky pouze tak, aby umožňoval zasunutí fitinky. Toto je velmi důležitá podmínka montáže, jejíž nedodržení (tzv. přeexpandace) je nejčastější příčinou okamžité netěsnosti spoje způsobené dobře viditelným lokálním poškozením konce trubky. U metaloplastické trubky je tato podmínka natolik důležitá, že se musí užít speciální expandovaní hlava s vymezeným krokem (viz nabídka nářadí).

Chemická struktura materiálu způsobuje, že se roztažená trubka časem vrací na původní rozměr. Následuje nalisování antikorového kroužku ve směru trubky, při kterém dochází pod zmíněným kroužkem k tečení materiálu trubky při velmi vysokém tlaku. Tím dojde k pevnému spojení a dokonalému utěsnění spoje i bez použití pryžových těsnicích ó-kroužků, a to je zárukou prakticky neomezené životnosti spoje.

Tento systém spojování trubek je nejstarší a u mnoha firem praxí dokonale prověřený způsob spojování trubek PE-X i PEX-AL-PEX. Spoj využívá dvojitého těsnícího efektu – memory efektu a presu - vzájemně snižujících riziko chyby. Spoj má tendenci se sám utěsňovat, a jestliže je spoj těsný při tlakové zkoušce, jeho těsnost v průběhu času stále roste. Někdy se doporučuje přistoupit k tlakové zkoušce s odstupem 24 hodin, zejména je-li prováděna stlačeným vzduchem (např. při riziku záporných teplot). Správně provedené spoje REVEL-PEX jsou zdaleka nejpevnějším článkem systému a vydrží spolehlivě včetně plastových fitinků více než desetinásobek pevnosti vlastní trubky a obavy z lisovaných spojů na trubce  podlahového topení jsou skutečně liché. Firma REVEL dodává široký sortiment mosazných a plastových fitinků, z nichž některé jsou určeny, podobně jako antikorové kroužky, pro více druhů trubek.
                   Systém doplňují radiátorové přípojky tvaru L a T vyráběné z poniklovaných polotvrdých měděných trubek 15×1mm. Stejně jako několik významných výrobců zavedla i firma REVEL do prodeje fitinky z vysoce jakostního konstrukčního plastu PPSU. Z nabízeného sortimentu materiálů PPSU zvolila firma REVEL typ vyznačující se nejvyšší houževnatostí. Vysoká houževnatost je zárukou spolehlivé funkce i v tvrdých podmínkách běžné stavební praxe. Zachování principu axiálního lisování přináší výhodu plné kompatibility PPSU komponent s tradičními mosaznými díly i možnost použití stejného montážního nářadí. Pro povrchová vedení kompozitních trubek se často z důvodů dekorativních používají fitinky mosazné niklované, které se ovšem dodávají do několika dnů na objednávku. Označení lisovaných spojů jako „nerozebíratelné“ není zcela přesné, neboť tyto spoje lze demontovat za užití horkovzdušné pistole, přičemž mosazné fitinky se znovu využijí. Horkým vzduchem narušené potrubí se odstřihne. Vzhledem k možnému poškození vysokou teplotou je zakázáno znovupoužití fitinků PPSU a antikorových kroužků.
    Tento systém spojování trubek je nejstarší a u mnoha firem praxí dokonale prověřený způsob spojování trubek PE-X, PEX-AL-PEX a PE-MDX. Spoj využívá dvojitého těsnícího efektu - memory a presu - vzájemně snižujících riziko chyby v jednom či druhém. Spoj má tendenci se sám utěsňovat, a jestliže je spoj těsný při tlakové zkoušce, jeho těsnost v průběhu času stále roste. Někdy se doporučuje přistoupit k tlakové zkoušce s odstupem 24 hodin, zejména je-li prováděna stlačeným vzduchem (např. při riziku záporných teplot).               
  Dále je systém doplněn šroubovanými univerzálními  spojkami a přechodkami na bázi eurokónusů (EK, nebo EC).Tato nabídka umožňuje montáž podlahového či stěnového vytápění ze systému REVEL-PEX a připojování trubek na rozdělovače a na ventily těles,   bez nutnosti užití lisovacího a  expandovacího nástroje. Pro metaloplastické trubky je nutné v případě spojů EK užít kalibrační nástroj, aby nedošlo k naříznutí  nebo svlečení těsnících ó-kroužků. Se spolehlivostí EK spojů nejsou potíže, ale přesto firma upřednostňuje lisovaný spoj, na který je výhradně poskytována plná garance (tedy včetně úhrady způsobených přímých škod) a to po dobu 25 let. K tomuto účelu je firmou dodáváno či zapůjčováno speciální nářadí. Práce se systémem není náročná na kvalifikaci pracovníků, doporučujeme však prostudování informací v tomto technickém pokynu nebo případné zaškolení přímo u firmy REVEL. Zmíněné materiály lze rovněž získat zdarma z firemního CD, a to včetně kreslicího softwaru