SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Rozvody teplé a studené vody a stlačeného vzduchu

Rozvody vody

Jak již bylo řečeno, systém je univerzální a je vhodný i pro sanitní instalace. Ve vyspělém světě je nejčastěji materiál PE-X využíván právě k sanitním instalacím (z důvodu snížené odolnosti vůči chlóru a jiným desinfekčním látkám je tam materiál PPH již prakticky neznámý pojem). Klíčovou dimensí je trubka 16x1,8 bez kyslíkové bariery. Vhodné je rovněž užití metaloplastické trubky PEX-AL-PEX, která přináší instalatérům stabilitu potrubního rozvodu při práci. Doporučujeme použití zmíněného průměru 16mm zejména pro rozvody TUV tam, kde je vzdálenost od zdroje větší než 3 m. Při této dimensi potrubí dosahuje rychlost proudění vody více jak 5 m/s a časová prodleva i odtok chladné vody z rozvodů TUV jsou minimální. Jednotlivá odběrní místa bývají napojena samostatně podlahou, a to nejkratší možnou cestou za užití pozvolných ohybů bez ostrohranných tvarovek.

Tento způsob doporučujeme užívat i u bytových domů, kde cirkulační potrubí zajišťuje oběh na stoupačkách, a další rozvod k odběrním místům je již proveden jak výše uvedeno. Pro tyto účely firma dodává mosazné lisovací nástěnky 1/2“/16 a nástěnkové plechy pro vestavěné nebo představěné (dodatečně zazděné) instalace, a nebo PPSU lisovací bezzástřikové bezpečné dvojnástěnky 1/2"/16 s pevnou roztečí 150mm. Dimense 16 je vhodná i pro sprchy a vany. Pokud by bylo zapotřebí většího profilu, použije se klasická nástěnka nebo koleno a přechod D/G.

Dále je užití REVEL-PEX nutné u rozvodů TUV všude tam, kde se užívá zásobníkový ohřev s vyšší teplotou než 65 °C např. kuchyních s horkovodním rozvodem užitkové vody. Stoupací potrubí větších profilů bývají vyhotoveny z tyčových trubek PPH nebo i kovu. Důležité pro montáž je si uvědomit, že tato začíná opačně, než je u materiálu PPH zvykem. Nejprve se na nástěnky nalisují odpovídající délky trubek PEX 16x1,8 dle zamýšlené výšky osazení tak, aby tato trubka po vložení výztuhy ohybu zasahovala pohodlně do správné úrovně podlahy. Následně se nástěnkové plechy s nástěnkami osadí na stěnu za užití zatloukacích hmoždinek aby trubky s návleky zapadly do předpřipravených svislých drážek. Po takovéto instalaci všech zamýšlených vývodů se ponechané konce trubek v podlahách propojí směrem k hlavnímu přívodu nebo paprskovitě k rozdělovači studené a teplé vody včetně izolačních návleků (pozn. léty zažitý způsob montáže z dob pozinkovaných trubek a kopírovaný systémem z PPH je patrně největší brzdou rozvoje užití PE-X pro rozvody pitné a teplé užitkové vody u nás). Užívány pro vodu jsou PPSU rozdělovače složené zvlášť pro studenou a teplou vodu, protože počty vývodů pro studenou a teplou vodu se obvykle neshodují. Pokud se liší i jednotlivé vývody dimensí potrubí, je potřeba toto specifikovat. Rozdělovače se skládají výhradně z ventilových dílů RL115 (Kv 1,1), které po uzavření jsou schopny držet bez průsaku tlak vody až 12 bar, a tedy uzavřít v případě potřeby konkrétní vývod.

Stoupá i obliba systému REVEL-PEX při vyhotovování rozvodů stlačeného vzduchu. Materiál je odolný vůči olejům a jeho rozvody podlahou k odběrním místům např. v autoservisech nebo montážních dílnách s pneumatickým nářadím jsou velmi levné a pro investory zajímavé.

Způsoby uložení rozvodů vody

Způsoby uložení rozvodů vody