SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Zkušenosti z praxe - montážní

Zkušenosti z praxe - montážní

Systém REVEL-PEX v praxi má až neuvěřitelnou ochotu fungovat. Pokud se stane, že systém „nechodí“, prověřte teploty přívodů a zpáteček, zda nedošlo k přepojení. Častá chyba je i výkonové přetížení větve (prověřte dle grafu „J“). Pokud se prokáže ta či ona chyba, lze hodně zachránit osazením silného čerpadla (např. RL71E). Při připojování těles je vhodné postupovat nejprve po přípojích, pak po zpátečkách, aby nemohlo dojít k překřížení potrubí a jeho přepojení. Při vyvádění stoupaček označujte přívod a zpátečku. Po zalisování je možné s fitinkou otáčet, toto nemá vliv na těsnost spoje a jedná se o obdobný efekt jako u simeringu. Je možné se nechat odborně zaškolit u firmy REVEL.

Technický a projekční servis je poskytován na čísle 602 436 521.

Rychlost montáže je až neuvěřitelná, manipulace s materiálem je snadná. Teplota při pokládání potrubí by dle normy neměla klesnout pod +5 °C, ale skutečností u mnoha firem je práce i pod teplotu -5 °C. Vzhledem k mrazuvzdornosti materiálu nedochází k poškození rozvodů, zvýšená opatrnost je však nutná. Je vhodné si materiál nechat předehřát přes noc v malé vyhřáté místnosti.

Nároky na vybavení pracovní skupiny a jejich kvalifikovanost jsou ve srovnání s klasickými ocelovými rozvody minimální. Potrubí není nutné k podkladu kotvit. K případnému přichycení potrubí k podkladu (např. ve zdvojených podlahách z důvodu hlukových) je třeba používat plastové hmoždinky s páskem nebo stromečkové kotvy, nikoli tedy plechy či jiné ostrohranné pomůcky. Při přechodu dilatací stavebních konstrukcí je nutno dávat polyetylenovou chráničku s přesahem 0,25 m na každou stranu (to platí i pro průchody z místnosti do místnosti a pro přechody podlaha-stěna).

Potrubí PE-X vedené ve zdech (potrubí metaloplastické vždy) se může ukládat do polyetylenové chráničky a umisťuje se do drážek o hloubce 100 mm (chránička v rozích se nesmí napojovat, ale musí zde probíhat). Krytí potrubí PEX uloženého v betonu bez chrániček by mělo odpovídat dimensi, tedy pro potrubí 20 by mělo být krytí alespoň 20mm nad horní hranou potrubního profilu atd. Průchody dveřními otvory je třeba sjednotit, aby nedocházelo k poškození rozvodů přivrtáním prahů, rovněž je nutná pozornost u WC mís, nohou umyvadel, barových stoliček apod. Bezespádové systémy se odvzdušňují podstatně déle než rozvody klasické a leckdy pokles tlaku v systému s nutností dopouštění je poměrně dlouhodobý. Toto je způsobeno i dotvarováním trubek vlivem teploty a tlaku. U větších systémů je vhodné osazení automatického vyrovnávacího a dopouštěcího zařízení, u menších systémů osazujte vždy automatickou dopouštěcí armaturu ADA (RL374). Tato obsahuje kromě redukčního ventilu a zpětné klapky i kontrolní manometr. Armatura se po dobu cca měsíce nechává pootevřená a dále se používá pro předsezónní doplňování.

Materiál PE-X se nedoporučuje používat tam, kde není u zdrojů na pevná paliva (včetně krbových vložek) zajištěna dostatečná ochrana před přetopením. Materiál vydrží krátkodobě 110 °C horkou vodu, ale pokud v systému vznikne pára (např. i při poklesu tlaku v systému), struktura sítě materiálu PE-X se rozpouští v místě její kondenzace. To může být paradoxně i několik metrů od zdroje a pojišťovací ventil to nevyřeší. V každém případě u zdrojů na pevná paliva je vhodné vlastní kotelnu vystrojit z mědi nebo z oceli a na materiál PE-X přecházet až ve zdech či podlahách.

V praxi se neosvědčilo opomíjení správného postupu napouštění podlahového topení. Doporučený postup je tedy následující: uzavřít vstup i výstup rozdělovače, uzavřít všechny ventily smyček, zabezpečit přívod vody do vypouštěcího ventilu sběrače, otevřít přívodní a případně regulační (vratný) ventil jednoho okruhu, vyčkat u vypouštěcího ventilu rozdělovače pokud nevytéká dopravované množství vody (bez vzduchových bublin), uzavřít tuto smyčku a postupovat stejně s dalšími, po napuštění všech okruhů otevřít veškeré ventily, spustit zdroj tepla bez omezení. U systémů vyhotovených v dimensi 16mm lze toto pominout a napouštět systém centrálně z jednoho bodu, k dokonalému odvzdušnění dojde v krátkém časovém horizontu vždy (samozřejmě při správné funkci automatických odvzdušňovačů a při otevřené dopouštěcí armatuře ADA).

Postupný nájezd finální teploty otopné podlahy po jednotlivých stupních a dnech (dle normy) se ukázal jako neopodstatněný. V případě nutnosti zátopu v objektu je absolutně nezbytné vydržet nejméně 7 dnů bez spuštění zdroje tepla do podlah (kdy beton dosáhne 90% pevnosti a anhydrit 100% pevnosti) a užít jiný způsob pro zvýšení teploty v prostoru. Je rovněž nutné si uvědomit, že dosažení normální pracovní teploty podlahy při plném výkonu zdroje, může dojít ze studeného stavu i za několik dnů. Akumulace podlah je značná a dokáže nahradit několika tisícilitrové akumulační nádrže vody (častokrát zbytečně podmínkované dodavateli tepelných čerpadel jako nutnost správného provozu).