SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Rozvody teplé a studené vody a připojení radiátorů

Montážní systém EASY-PEX je sice univerzální, je ale určen zejména pro instalace sanity. Ve vyspělém světě je potrubí z materiálu PE-X využíváno nejčastěji právě k sanitním rozvodům.

Systém EASY-PEX obsahuje pouze dvě dimenze trubek, a to 17x2 a 22x2,5, přičemž vyšší spotřeba je u dimenze 17x2. Tam, kde je vzdálenost spotřeby od zdroje větší než 3m, přináší použití profilu 17x2 (oproti klasickým rozvodům z PPH) značné úspory, neboť při této světlosti dosahuje rychlost proudění vody více jak 5 m/s a časová prodleva i odtok vychladlé vody z rozvodů jsou minimální. Jednotlivá odběrní místa bývají napojena samostatně podlahou, a to nejkratší možnou cestou za užití pozvolných ohybů bez ostrohranných tvarovek. Tento způsob doporučujeme užívat i u bytových domů, kde cirkulační potrubí zajišťuje oběh pouze na stoupačkách. Další rozvod k odběrním místům se pak provádí, jak je uvedeno výše. Pro tyto účely firma dodává PPSU lisovací bezzástřikové, tedy bezpečné, dvojnástěnky 1/2“/17 se správnou hloubkou umístění pod omítku a nejčastěji užívanou roztečí 150mm. Tato nástěnka je vhodná i pro sprchy a vany. Pokud by bylo zapotřebí většího profilu, použije se klasická nástěnka nebo koleno spolu s PPSU přechodem D/G. Důležité je si uvědomit, že montáž začíná opačně, než je u materiálu PPH zvykem, tedy podobně jako u radiátorů. Zde se však nejprve osadí vodovodní nástěnky na předem vyhotovené dvě svislé drážky ve stěně (viz video návod).

pozn. léty zažitý způsob montáže z dob pozinkovaných trubek a kopírovaný systémem PPH je patrně největší brzdou rozvoje užití PE-X pro rozvody sanity u nás

Po takovéto instalaci všech zamýšlených vývodů se ponechané konce trubek v podlahách propojí směrem k hlavnímu přívodu nebo paprskovitě k rozdělovači studené a teplé vody včetně izolačních návleků (pozn. trubky PE-X nepotřebují řešení délkových změn a je možné je zalévat přímo do betonu nebo zazdívat do konstrukcí bez jakékoli ochrany. PPSU rozdělovače pro vodu jsou složené zvlášť pro studenou a teplou, protože počty vývodů se obvykle neshodují. Rozdělovače se skládají výhradně z ventilových dílů RL115 (Kv 1,1), které jsou po uzavření schopny držet bez průsaku tlak vody až 12 bar, a tedy v případě potřeby uzavřít konkrétní vývod.

V poslední době stoupá obliba systému EASY-PEX při vyhotovování rozvodů radiátorových systémů s využitím červené trubky bez EVOH. Je ale nezbytné garantovat parametry topné vody dle normy, tedy v rozmezí 8,0 až 8,5 pH. V takovém případě nemůže docházet ke korozi (obdoba alkalického prostředí v železobetonu) a systém může dlouhodobě pracovat i s otevřenou expansní nádobou, tedy pro kyslík otevřený.

Způsoby uložení rozvodů vody

Způsoby uložení rozvodů vody