exkluzivní distributor
produktů REVEL

Výparník

Výparník je druh výměníku tepla v němž se vypařuje teplem odebíraným okolí kapalné chladivo, které má nízkou teplotu varu.

Viskozita

zjednodušeně znamená tekutost média. Je to veličina, která charakterizuje vnitřní tření (závisí zejména na přitažlivých silách mezi částicemi).