exkluzivní distributor
produktů REVEL

Tepelná ztráta

Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelného toku, která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.