SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Tepelná ztráta

Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelného toku, která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.