SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Sazba D56

D56d je zvýhodněná sazba za elektrickou energii, která se přiznávala domácnostem vytápěným tepelným čerpadlem. Hlavní výhodou této sazby byla nízká cena po dobu 22 hodin denně pro všechny spotřebiče v domácnosti.

Od 1.4.2016 je tato sazba nahrazena sazbou D57.

Sazba D57

D57d je dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.

Sazba D 57d nahradila od 1.4.2016 sazby D35, D45 i D56.

Silan

Silan je chemická sloučenina. Její chemický vzorec je  SiH4. Při běžné teplotě je silan bezbarvý plyn.
Silany jsou výchozí sloučeniny pro výrobu složitějších křemíkatých látek.

Síťovaný polyetylen (PEX)

Síťovaný polyetylen (zkratka PE-X nebo také PEX) získává stále větší oblibu díky svým skvělým vlastnostem.

Rozdíl mezi PE-Xa,b,c v oblasti použití, to je v rozmezí teplot –20°C až 95°C, není z hlediska využitelných vlastností prakticky žádný. Normu EN ISO 15875 musí splňovat všechny tři. Jedná se vždy o polymer propojený neviditelnou vnitřní příčnou vazbou, která v případě vyšších teplot přebírá v polymeru napětí. Jakým způsobem se k této příčné vazbě dopracujeme je výrobní postup. Těchto postupů je celá řada, ale v praxi se využívá zatím jen metoda peroxidická (a), silánová (b) a radiační (c). Peroxidická je nejstarší a výrobně nejdražší. Silánová metoda je nejlevnější a nyní se ukazuje, že je vhodná na rozdíl od obou zbývajících metod ke zvýšené stabilizaci na nějaký jev (UV, chlór, kyseliny…). Zejména chystané zpřísněné požadavky na odolnost proti chlórové teplé vodě, dělají vrásky výrobcům PE-Xa a PE-Xc, kde zvýšená stabilizace brzdí tvoření příčných vazeb (v USA jsou tyto požadavky už zavedeny, EU to chystá). Podrobnější informace s odkazem na odbornou chemicko-technologickou literaturu.

Trubky ze síťovaného polyetylenu PE-Xb a PE-MDXb najdete  v e-shopu.