exkluzivní distributor
produktů REVEL

Metaloplast

Metaloplast je složený materiál tvořený porézním kovovým pletivem a plastem.

Mollierův i-x diagram

Stavový diagram zobrazující vzájemnou závislost vlhkosti vzduchu a teploty.