SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Komaxitování

Komaxitování je povrchová úprava kovů práškovým plastem.

Kompenzace délkových změn

Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Provozní teplota potrubí je vždy vyšší než teplota montážní a tím pádem se potrubí při provozu prodlužuje. Napětí působící v potrubí je tedy nutné kompenzovat. Kompenzaci lze provést např. ohybovými kompenzátory, tj. změnou směru vedení potrubí.

Kompresor

Kompresorem se stlačují páry chladiva, čímž se zvýši jejich teplota.

Konvektor

Konvektor je topné těleso teplovzdušného vytápění z žebrových trubek, které odevzdává teplo do prostoru výměnou vzduchu.