SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Hystereze

Rozdíl mezi polohou zapnuto / vypnuto pro dosažení regulované veličiny.