SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

COP

COP (Coefficient of performance) je topný faktor, který udává poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie.

Chladivo

Látka s velmi nízkým bodem varu. Ve výparníku tepelného čerpadla přijme chladící médium teplo od primárního média, tím se zvýší jeho teplota a změní se v plyn. V tepelných čerpadlech se používají ekologická, nechlorovaná chladicí média skupiny HFC.

CSA

CSA je zkratka pro Kanadskou asociaci pro normy (Canadian Standards Association). Webové stránky asociace.