SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

ASTM

ASTM zkratka pro organizaci Americká společnost pro zkoušení a materiály (American Society for Testing and Materials). ASTM International je jednou z největších nezávislých organizací pro rozvoj norem. Webové stránky společnosti.