SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Adheze

Adheze = přilnavost.  Vzniká působením přitažlivých sil mezi částicemi povrchových vrstev dvou stýkajících se různých látek.

Armatura

Armatura (fitinka) je prvek potrubí jiný než trubka. Jedná se např. o kroužky, spojky, přechodky, odbočky, zátky, T kusy, kolena nebo ohyby. Trubky potrubí se zpravidla armaturami spojují nebo zakončují. Armatury potrubí plní funkce pojistné a regulační.

Příklad armatur najdete v e-shopu REVEL.

ASTM

ASTM zkratka pro organizaci Americká společnost pro zkoušení a materiály (American Society for Testing and Materials). ASTM International je jednou z největších nezávislých organizací pro rozvoj norem. Webové stránky společnosti.

Axiální ventilátor

Axiální ventilátory jsou určeny pro přepravu vzduchu v axiálním směru, tj. ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak.