exkluzivní distributor
produktů REVEL

Rozvody teplé a studené vody

Univerzální montážní systém EASY-PEX je určen zejména pro instalace sanity.

Ve vyspělém světě je potrubí z materiálu PE-X využíváno nejčastěji právě k sanitním rozvodům a materiál PPH je tam již neznámým pojmem.

Systém EASY-PEX obsahuje dvě dimenze trubek, a to 17x2 a 22x2,5. Tam kde je vzdálenost spotřeby od zdroje větší než 3m přináší použití profilu 17x2 (oproti klasickým rozvodům z PPH) značné úspory, neboť při této světlosti dosahuje rychlost proudění vody více jak 5 m/s a časová prodleva i odtok vychladlé vody z rozvodů jsou minimální. Jednotlivá odběrní místa bývají napojena samostatně podlahou, a to nejkratší možnou cestou za užití pozvolných ohybů bez ostrohranných tvarovek. Tento způsob doporučujeme užívat i u bytových domů, kde cirkulační potrubí zajišťuje oběh pouze na stoupačkách. Další rozvod k odběrním místům se pak provádí, jak je uvedeno výše. Pro tyto účely firma dodává bezzástřikové PPSU lisovací dvojnástěnky 1/2“/17 se správnou hloubkou umístění pod omítku s nejčastěji užívanou roztečí 150mm. Tato nástěnka je vhodná i pro sprchy a vany. Pokud by bylo zapotřebí většího profilu, použije se klasická nástěnka nebo koleno spolu s PPSU přechodem D/G. Důležité je si uvědomit, že montáž probíhá opačně, než je zvykem (léty zažitý způsob montáže z dob pozinkovaných trubek a kopírovaný systémem z PPH je patrně největší brzdou rozvoje užití PE-X pro rozvody sanitní vody u nás, protože cenová hladina PE-X rozvodů i čas strávený montáží je pod PPH).

Po takovéto instalaci všech zamýšlených vývodů se ponechané konce trubek v podlahách propojí směrem k hlavnímu přívodu nebo paprskovitě k rozdělovači studené a teplé vody (včetně případných izolačních návleků - trubky PE-X nepotřebují řešení délkových změn a je možné je zalévat přímo do betonu nebo zazdívat do konstrukcí bez jakékoli ochrany). PPSU rozdělovače pro vodu jsou složené zvlášť pro studenou a teplou, protože počty vývodů se obvykle neshodují. Rozdělovače se skládají výhradně z ventilových dílů RL115 (Kv 1,1), které jsou po uzavření schopny držet bez průsaku tlak vody až 12 bar, a tedy v případě potřeby uzavřít konkrétní vývod.

Rozvody vody 1
Rozvody vody 1
Rozvody vody 2
Rozvody vody 2

RADIÁLNĚ LISOVANÝ SPOJ

Radiálně lisovaný spoj za užití pevnostních antikorových spon bez přídavných těsnících prvků (gumových ó-kroužků) využívá částečně tvarové paměti síťovaného polyetylenu. Při montáži je nejprve nasunuta antikorová spona, pomocí jednoduchého kalibru je zvětšen průměr konce trubky tak, aby umožňoval zasunutí fitinky. Následuje zborcení antikorové spony za užití speciálních kleští s nastaveným koncovým dorazem, který zajišťuje správnou sílu a sevření trubky na fitince proti mechanickému vytržení a pro dotěsnění spoje (platí výhradně pro fitinky a trubky tohoto systému). Metaloplastický materiál PEX-AL-PEX obecně je pro účely tohoto spojování zcela nevhodný. Fitinky a rozdělovače EASY-PEX jsou vyhotoveny z vysoce jakostního konstrukčního plastu PPSU (polyphenylsulfon). Poněkud vyšší cena zvoleného materiálu je vyvážena špičkovými vlastnostmi, a je tak zárukou spolehlivé funkce i v tvrdých podmínkách stavební praxe.

Zahájení: Nejprve se na nástěnky nalisují odpovídající délky trubek PE-X 17x2 dle zamýšlené výšky osazení tak, aby tato trubka po vložení výztuhy ohybu zasahovala do správné úrovně podlahy (v případě teplé vody nad systémovou desku). Následně se nástěnkové PPSU fitinky osadí na stěnu za užití zatloukacích hmoždinek, aby trubky s návleky zapadly do předpřipravených svislých drážek.

1. Lisování nástěnek

2. Osazení přípojů do zdí

3. Zaplentováno

4. Studená voda izolovaná nebo pod izolací

5. Koupelna před instalací podlahové trubky

6. Finalizace koupelny před betonáží (teplá voda dimense 17 mm bez izolací nad podlahovým topením)

7. Připojení teplé vody od boileru nejkratší trasou nad podlahovým topením (bez izolací)

8. Vodovodní nástěnka po omítkách