exkluzivní distributor
produktů REVEL

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Easy Pex s.r.o. se sídlem Dubno 127, 261 01 Příbram, IČ 25642391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 57376 (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.easypex.eu (dále jen „kupující“).


Kupní cena a platební podmínky

Uvedené ceny v e-shopu jsou ceny koncové bez DPH, dle statutu zákazníka bude uplatněna dohodnutá sleva. Ceny platí pro členské státy Evropské unie.


Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Když si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslaná objednávka je závazná. Po přijetí objednávky bude obratem kupujícímu odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky spojené s dopravou. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.


Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.easypex.eu, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 • Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

  Dodání zboží

  Zboží je k vyzvednutí v provozovně prodávajícího, pokud není sjednáno jinak.

  Prodávající poskytuje bezplatně dopravu na zboží komkoli v ČR a SR, včetně staveb či stavebních pozemků, za následujících podmínek:

 • ČR cokoli, vyjma polystyrenu, nad 25.000,- Kč (bez DPH)
 • ČR pouze polystyren (případně jeho vysoký podíl) nad 44.800,- Kč (bez DPH)
 • SR cokoli, vyjma polystyrenu, nad 2.000,- EUR
 • SR pouze polystyren (případně jeho vysoký podíl) nad 4.000,- EUR

 • Záruční podmínky

  Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a informací o nadstandardní záruce, které se nachází zde


  Reklamace

  Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží.

  Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: Easy Pex s.r.o., Dubno 127, 261 01 případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž.


  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.easypex.eu. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.