exkluzivní distributor
produktů REVEL

J Tlakové ztráty potrubí při střední teplotě vody 70 °C